Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Başkan

Prof. Dr. İrfan ALAN

Üye

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Üye

Prof. Dr. Murat DURANDURDU

Üye

Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN

Üye

Doç. Dr. Burak UZAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Benay UZER

Üye