Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Başkan

Prof. Dr. İrfan ALAN

Üye

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Üye

Prof. Dr. Emin Faruk KEÇECİ

Üye

Prof. Dr. Murat DURANDURDU

Üye

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Üye

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN

Üye

Prof. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Üye

Doç. Dr. Burak UZAL

Üye

Doç. Dr. Günyaz ABLAY

Üye

Doç. Dr. Niğmet UZAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ

Üye