İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 Personel Özlük İşleri ve Tahakkuk Birimi (Maaş - Yolluk - Ekders)
 Nakil Gelen İş Akış Süreci
 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
 Kurumdan Ayrılış Nakil İşlemleri İş Akış Süreci
 Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
 Emeklilik İş Akış Süreci
 Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci (Harcırah)
 Mali İşler Birimi Geçici Görev Yolluğu (Yurt Dışı) İş Akış Süreci
 Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı
 Ders Ücret İş Akışı
 Sınav Ücreti İş Akışı
 Personel İşleri Sıhhi İzin Akış Şekli
 Personel İşleri Yıllık ve Mazeret İzni Akış Şekli
 İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İş Akış Süreci
 Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci (İlk Atama)
 Doktora Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci (İlk Atama)
 
 Yönetim
 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 Fakülte Kurulu Kurul Oluşturma İş Akış Süreci
 Disiplin Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci
 Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Süreci
 Fakülte Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci
 Bütçe Planlama İş Akışı Süreci
 Disiplin Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci
 
 Yazı İşleri
 Kurum İçi ve Kurum Dışı Gelen Evrak
 Genel Evrak Gelen İş Akışı
 Genel Evrak Giden İş Akışı
 Arşiv Birimi İş Akış Süreci
 
 Satın Alma
 Satın Alma Birimi Doğrudan Temin ve İhale İş Akış Süreçleri
 
 Taşınır Birimi
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Devir Yoluyla Malzeme Giriş İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hibe Yoluyla Malzeme Giriş İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sayım ve Devir İşlemleri İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Tüketim Çıkış İş Akış Şeması
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmet Verme İş Akışı
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmetten Düşme İş Akışı

 

İş Akış Şemaları için tıklayınız.