Girilmeyen Dersler için Dilekçe   İNDİR        
İlişik Kesme Formu   İNDİR
Ders Kayıt Formu   İNDİR
Dersten Çekilme Formu   İNDİR        
Ders Ekleme Dilekçesi   İNDİR
İntibak Dilekçesi   İNDİR        
İntibak Formu   İNDİR
İntibak Formu: Eşlenikte sayılan dersler için intibak   İNDİR
İntibak Formu: AGÜ kurum için intibak   İNDİR
İntibak Formu: Diğer üniversitelerden gelen derrsler için intibak   İNDİR
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu   İNDİR
Kimlik Kartı Talep Dilekçesi   İNDİR
Not Düzeltme Formu   İNDİR        
Not Yükseltme Sınavı Basvuru Dilekçesi   İNDİR        
UİS Ders Kayıt Kılavuzu   İNDİR
İŞKUR Fonu Başvuru Formu   İNDİR